Tehnilised nõuded

Järgnevalt on toodud TLLIX-i tehnilised nõuded osalejatele. Loetavuse huvides on need grupeeritud OSI viitemudeli kihtide kaupa.

KIHT (füüsiline kiht)

1. Toetatud liidesed on 1000BASE-T (vask), 1000BASE-SX (multimood) ja 1000BASE-LX/LH (ainumood).
2. TLLIX-i portidega ühendatud Etherneti-liideste dupleks, kiirus ja muud konfiguratsiooniseaded tuleb konfigureerida ise, automaathäälestust ei ole.

KIHT (MAC kiht)

1. Ühele TLLIX-i otseühenduspunktile edastatud kaadrid on kõik sama MAC-aadressiga.
2. TLLIX-i otseühenduspordile edastatud kaadrid adresseeritakse MAC-sihtaadressidele multiedastuse (multicast) ja leviedastuse (broadcast) puhul ainult nii:

• leviedastuse puhul ARP-pakett
• multiedastuse puhul IPv6-naabrituvastuspaketid

3. TLLIX-i otseühendusportidele edastatud kaadrite Ethertype on üks järgmistest:

• 0A—0800 - IPv4
• 0A—0806 - ARP
• 0A—86dd - IPv6

4. Link-local-protokollide liiklus edastatakse TLLIX-i otseühenduspunktidele ainult järgmiselt:

• ARP
• IPv6-naabrituvastus (Neighbor Discovery)

KIHT (IP kiht)

1. TLLIX-i otseühendusportidega ühendatud liidesed kasutavad ainult IP-aadresse ja võrgumaske (eesliited), mis on neile TLLIX-i poolt määratud.
2. TLLIX-i otseühendusvõrgule (peering LAN) adresseeritud IP-pakette ei edastata automaatselt TLLIX i portidele.
3. TLLIX-i osalejale edastatakse liiklust ainult juhul, kui vastuvõttev osaleja on seda lubanud ühel järgmistest viisidest:

• kuulutades marsruuti üle TLLIX-i võrgu
• või selgesõnaliselt kirjalikult

4. Kahe TLLIX-i sama osaleja omanduses oleva TLLIX-i pordi vahel liiklust rutiinselt ei vahetata.
5. Liikluse vahetamine kõigi teiste osalejatega ei ole kohustuslik.

KIHT (BGP4)

1. BGP4 on ainus marsruutimisprotokoll, mida osaleja otseühendusseansside käigus marsruutimisteabe vahetamiseks kasutab.
2. BGP4 seansside käigus üle TLLIX-i otseühendusvõrgu kasutatavad AS-numbrid ei pärine privaatkasutuseks reserveeritud vahemikest.
3. TLLIX-i osalejatel palutakse anda oma parim, et koondada oma marsruudid vastavalt RFC2519 domeenidevahelise marsruudikoondamise raamistikule.
4. TLLIX-i kohtvõrgule määratud IP aadressiruumi ei kuulutata teistele võrkudele ilma TLLIX-i selgesõnalise loata.
5. Kõik üle TLLIX-i otseühendusvõrgu kuulutatud marsruudid viitavad neid kuulutavale marsruuterile, v.a juhul, kui TLLIX-i ja kahe asjassepuutuva liikme vahel on olemas eelnev kokkulepe.
6. Kõik üle TLLIX-i käiva otseühendusseansi käigus kuulutatavad marsruudid registreeritakse RIPE-s või muus avalikus marsruutimisregistris.