Lahendused

Alates ettevõtte asutamisest on Linxi traditsiooniliseks tegevusvaldkonnaks olnud sideteenuste pakkumine telekommunikatsioonioperaatoritele ja ettevõtetele Kesk- ja Ida-Euroopas ning ülejäänud maailmas. Viimase kümne aasta jooksul on mobiilne ja ettevõtete andmeliikluse maht oluliselt kasvanud ja esiletõusvad turud mängivad olulist rolli selle trendi kujundamisel. Telekommunikatsioonioperaatoritest ja ettevõtetest klientide toetamiseks laiendab Linx pidevalt oma teenustevalikut. Tänu ühendatud majutuskeskustele ning ulatuslikule Ida- ja Kesk-Euroopa ühendusvõrgule saab Linx toimida sillana Lääne ja Ida vahel.