Ettevõtte juhtimine

Äritegevuse põhimõtted

Eeskirjade täitmise programmi ja käitumiskoodeksi eest vastutab sisekontrolli spetsialist. Rikkumistest ja kaebustest teavitamiseks kirjutage aadressile compliance@linxtelecom.com.